น้ำตกสิริภูมิ เส้นทางเดินป่าชมสวนเฟิร์นนานาพันธุ์

ณ โครงการหลวงอินทนนท์ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม นามว่า ?เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกสิริภูมิ?

เป็นเส้นทางเดินป่าชมธรรมชาติ ระยะทางประมาน 600 เมตร

อยู่บริเวณด้านหลังสำนักงานสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าไปเองได้

ที่นี่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และเฟิร์นกว่า 50

สกุล 140 ชนิด อาทิ กูดต้น (Tree Fern)

เป็นเฟินขนาดกลางถึงขนาดใหญ่กระจายอยู่ตามป่าเขตร้อนมักพบได้ในป่าดิบที่มี

ความชื้นสูง เฟินก้านดำ

ที่ชอบความชื้นค่อนข้างสูงสามารถพบได้ในทางภาคเหนือของประเทศไทย

สามารถใช้ทำยารักษาอาการไอ ลดไข้ได้ และ เฟินรัศมีโชติ

เป็นเฟินลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากฝีมือของคนไทยและได้รับพระราชทานนามอัน

เป็นมงคลยิ่งจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถได้ยินเสียงน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน

และสัมผัสน้ำที่ไหลเย็นได้ตลอดทั้งปีจากน้ำตกสิริภูมิที่มีขนาดใหญ่

มองเห็นได้แต่ไกล โดยทางโครงการหลวงเก็บค่าเข้าชมเพียงคนละ 20 บาท

ภายในเส้นทางเดินชมนั้นสร้างด้วยคอนกรีตอย่างดี

ระหว่างทางก่อนถึงน้ำตกจะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้นานาชนิด

มีศาลาให้นั่งพักผ่อน และมีมุมสวยๆสามารถถ่ายรูปเซลฟี่

หรือถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย

ถ้ามาเที่ยวโครงการหลวงอินทนนท์ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเดินชมเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติน้ำตกสิริภูมิที่นี่

ขอบคุณข้อมูล จาก มูลนิธิโครงการหลวงบทความแนะนำ